Hva er Lumen og LuX?

Lumen og Lux er målingsenheter for lys og forklarer hvor mye lys som totalt kommer fra lyskilden. 

LUX

Det som ofte blir brukt som et eksempel er at ved en lux kan man lese avisen.
Det vil si at om en lykt har 1 lux ved 250 meter, vil lyset være så sterkt at man kan lese avisen 250 meter fra lykten. 

Lumen (Teoretisk og effektiv)

Enkel regel er jo høyere lumen, jo mer lys. Teoretisk lumen er kun i teorien hvor mye man kan få ut av lampen, dette informerer vi om da det er det konkurrentene ofte reklamerer med. Effektiv Lumen er den faktiske målte beste effekten som er fått ut av lampen under testing. Merk at LED pærer generelt vil også gi dårligere lys med alder og hvor varm pæra/chipen er. Lyzzpro fungerer veldig godt i norske forhold og kan yte høy lumen stabilt over tid.

Vi prøver å oppgi et lysbilde på de fleste av lyktene våre for å fremstille effekten lykten har best mulig. Slik som eksempelet under der man ser at denne lampen har 1 lux ved 63 meter og en god spredning utover.

Hva er Volt, Watt og styrke?

Volt måler potenstiell energi på lykten (Spenningen). Det som er viktig å se etter her er hvor mange volt kjøretøyet tåler. En vanlig personbil har 12 Volt og en tungbil/lastebil har vanligvis 24 V. I de fleste av Lyzzpro sine lamper er det multivolt som strekker seg fra 10 V til 30 V det betyr at lampen kan benyttes av både av de med 12 Volt og de med 24 Volt.

Watt er en måleenhet for effekt som sier noe om hvor mye Strøm/styrke lykten trekker. I våre spesifikasjoner så har vi ført både effektiv styrke som er max det som har blitt fått ut av lykten under testing og teoretisk styrke som er det som lampen skal avgi i teorien ut ifra komponentene den består av.

 

 

Hva er ECE-Typegodkjenning?

ECE-godkjenning også kalt E-Merking er pålagte krav satt av Europa parlamentet til utstyr brukt på kjøretøy som ferdes på offentlige veier.
 Det at en lampe reklameres for som ECE godkjent er ikke godt nok når den skal på EU godkjenning eller teknisk kontroll.
 Lampen må være godkjent for den bruken den er satt til å gjøre eller så kan den bli krevd fjernet. 

For å forsikre oss om at du som kunde vet hva du kjøper og hva lysene våre er godkjent for, har vi derfor lagt inn hva slags godkjenning lampene våre har i de tekniske spesifikasjonene. Under ser du hva de ulike kodene står for (listen er ikke uttømmende).

R3 Reflekser
R4 Nummerskiltlamper
R6 Front-, bak- og sidenindikasjonslamper
R7 Posisjons-, bak-, stop- og markørlamper
R10 Beskyttet mot elektromagnetisk støy fra lampen og til lampen.
R23 Ryggelys
R19 Tåkelys foran
R38 Tåkelys bak
R65

Dette gjelder for varsellys og deres lysbilde om de skal være godkjent på offentlige veier.

Klasse 1
= Maksimallysstyrke en effekt.

Klasse 2
= Mulighet for Nattsenking (mulighet for lavere lys).

R77 Parkeringslykter
R87 Kjørelys
R91 Sidemarkeringslys
R98 Nærlys
R112/R149 Fjernlys

 

Hva betyr ip Beskyttelse ?

Vi har stort fokus på beskyttelsen på våre Lyzzpro produkter og tester de derfor under forskjellige forhold.
Vi tester de etter en internasjonal standard satt av IEC (International Electrotechnical Commission).
IP nummereringen på de forskjellige vil si noe om hvilke tester den har blitt utsatt for og hva den tåler. 

Mange av våre lamper er merket med IP69K det vil si at den er støvtett da det første tallet er 6. Det andre tallet er 9K noe som vil si at denne lampen er beskyttet mot høyt trykk av vann ved for eksempel dampvask.

 

TALL 1 Hva betyr det
0 Ingen beskyttelse
1 Beskyttet mot objekter/kroppsdeler større enn 50 mm i størrelse for eksempel en håndflate.
2 Produktinnmaten er beskyttet mot direkte kontakt med objekter/kroppsdeler større enn 12,5 mm.
3 Produktinnmaten er beskyttet mot direkte kontakt med verktøy eller objekter større enn 2,5 mm.
4 Produktinnmaten er beskyttet mot direkte kontakt med verktøy eller objekter større enn 1 mm.
5 Produktinnmaten er beskyttet mot støv
6 Støvtett
TALL 2 Hva betyr det
0 Ingen beskyttelse
1 Beskyttet mot vanndråper.
2 Beskyttet mot vertikale vanndråper (15 graders vinkel).
3 Beskyttet mot spray av vann (60 graders vinkel)
4 Beskyttet mot vannsprut fra alle vinkler
5 Beskyttet mot spyling av vann
6 Beskyttet mot kraftig spyling av vann (på sjøen for eksempel)
7 Beskyttet mot kortvarig hold under vann (15-100 cm i inntil 30 min)
8 Beskyttet mot midlertidig hold under vann (Må det spesifiseres mer på hvert enkelt produkt hva den tåler)
9K Beskyttet mot høyt trykk av vann ved for eksempel dampvask.